top of page

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka osoby fizycznej, czyli inaczej mówiąc bankructwo konsumenckie, jest postępowaniem sądowym, niosącym dla zadłużonego wiele korzyści. Może ono skutkować oddłużeniem wszelkich zobowiązań bankruta, zawieszeniem postępowań windykacyjnych, egzekucyjnych i sądowych, a także wstrzymaniem naliczania odsetek od wierzytelności. Upadłości konsumenckie są ogłaszane przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają statusu przedsiębiorcy i z różnych powodów stały się niewypłacalne. Brak środków na spłatę długów prowadzi do wciąż narastających zobowiązań pieniężnych, które bez odpowiedniej pomocy trudno jest powstrzymać. Ratunkiem okazuje się tzw. bankructwo osoby fizycznej. Nasza Kancelaria już od niemal 20 lat zajmuje się reprezentacją Klientów, którzy zamierzają skorzystać z przysługującej im możliwości oddłużenia. Opinie na temat tego rozwiązania są różne, a wiele zależy od okoliczności, w jakich znalazł się dłużnik. Z naszej strony możemy zagwarantować, że skrupulatnie zapoznamy się z Twoją sprawą i pomożemy Ci ustrzec się błędu, sprawnie chroniąc Cię przed kłopotami prawnymi.

Skuteczny sposób na niewypłacalność: upadłość konsumencka osób fizycznych

Wiele osób mierzy się z zadłużeniami, które od bankructwa oddziela zaledwie cienka linia. Jeśli stan niewypłacalności powstał nieumyślnie oraz nie wystąpiło rażące niedbalstwo prowadzące do jego pogłębienia, istnieją przesłanki do tego, żeby ogłosić bankructwo osoby fizycznej. W tym celu należy zgłosić się do kancelarii zatrudniającej prawników, mających doświadczenie w prowadzeniu spraw o upadłości konsumenckie. Wystarczy przejrzeć opinie na temat naszego zespołu, aby wiedzieć, że z powodzeniem wyprowadzamy dłużników z trudnych sytuacji finansowych. Długi są w stanie odcisnąć ogromne piętno na życiu osoby zalegającej ze spłatą zobowiązań, a także na całej jego rodzinie. Jeśli zmagasz się z długami, nad którymi straciłeś kontrolę, stoisz na skraju bankructwa i szukasz pomocy, odwiedź Wrocław – to tutaj mieści się nasza Kancelaria. Jako nowoczesna Kancelaria, możemy Ci służyć pomocą również na odległość. Zatrudniamy najlepszych prawników, wyspecjalizowanych w sprawach o upadłość osoby fizycznej. Kiedy sytuacja finansowa zmierza w złym kierunku, a długi zdają się tylko ciągle narastać, warto poznać opinie osób, które uporały się z niewypłacalnością. Nasza Kancelaria z Wrocławia przeprowadza Klientów przez złożoną procedurę, jaką jest upadłość konsumencka. Postępowanie może zakończyć się bardzo korzystnie: wydaniem przez Sąd postanowienia o przerwaniu postępowań egzekucyjnych i sądowych o spłatę długu, przygotowaniem planu spłaty, dopasowanego do możliwości dłużnika lub całkowitym uchyleniem planu, ze względu na brak środków. Upadłość osób fizycznych jest postępowaniem, przez które można przejść godnie. Zapraszamy do współpracy dłużników zamieszkujących Wrocław, ale też osoby borykające się z trudnościami z innych części Polski, poszukujące profesjonalnej pomocy prawnej w przeprowadzeniu upadłości.

bottom of page