top of page

WARUNKU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Jak każda sprawa prawna, postępowanie o upadłość konsumencką wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Jeżeli dłużnik się z nich nie wywiąże lub z różnych powodów nie będzie w stanie ich dotrzymać, postępowanie sądowe nie zostanie wszczęte. Osoba zadłużona, która planuje ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej, nie może mieć statusu przedsiębiorcy. Jej stan finansowy musi wynikać z okoliczności, które są od niej niezależne. To oznacza, że zadłużenia nie mogą być skutkiem rażącego niedbalstwa ani umyślnych działań. Wnioskujący nie spełnia wymaganych warunków, jeśli w czasie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku było wobec niego prowadzone postępowanie upadłościowe, skutkujące częściowym lub całościowym oddłużeniem. Sąd może oddalić wniosek również wówczas, gdy uzna, że podane w piśmie informacje nie są prawdziwe, a także, gdy konsument był wcześniej przedsiębiorcą zobowiązanym do ogłoszenia upadłości, który z tego zobowiązania się nie wywiązał. W sytuacji, kiedy warunki upadłości konsumenckiej nie zostaną spełnione, sąd rejonowy odrzuci wniosek o ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej.

Te warunki musisz bezwzględnie spełnić, żeby ogłosić upadłość konsumencką

Upadłość konsumencka daje dłużnikowi szansę na życie wolne od zobowiązań, których nie był on w stanie uregulować. Nie każdy jednak może rozważać ogłoszenie upadłości. Do tego konieczne jest, aby spełnić wymagane warunki. Należą do nich:

  • niewypłacalność – brak zdolności do spłacenia zobowiązań pieniężnych. Przyjmuje się, że dłużnik jest niewypłacalny, kiedy spóźnia się ze spłatą co najmniej 3 miesiące i nie jest to przerwa chwilowa, lecz stan o charakterze trwałym.

  • brak rażącego niedbalstwa – dłużnik ma obowiązek wykazać, że jego zadłużenie nie jest efektem jego celowych działań.

  • nieumyślność – osoba planująca ogłoszenie upadłości musi udowodnić, że starała się zapobiec zaciągniętym zobowiązaniom, a zadłużenie jest stanem, w którym nie chciała się znaleźć.

Z prawa do ogłoszenia bankructwa może skorzystać osoba fizyczna, która aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeżeli dłużnik w przeszłości posiadał status przedsiębiorcy, jego działalność musi być wykreślona z rejestrów. Jest to warunek konieczny i jeśli nie zostanie spełniony, spowoduje odrzucenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy przypadek wymaga dogłębnego przeanalizowania. Dlatego wszystkie osoby, które potrzebują pomocy prawnej i profesjonalnej porady dotyczącej ogłoszenia bankructwa, zapraszamy do naszej Kancelarii. Po zapoznaniu się z Twoją dokumentacją będziemy mogli określić, czy spełniasz warunki upadłości konsumenckiej oraz, co się z tym łączy, czy powinieneś ją ogłosić.

bottom of page