top of page

WNIOSEK O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Aby rozpocząć postępowanie upadłościowe, konieczne jest złożenie w sądzie upadłościowym wymaganych dokumentów, w tym wniosku o upadłość konsumencką. Musi on być dobrze wypełniony, wolny od korekt i luk. Poprawnie przygotowany wniosek o upadłość osoby fizycznej zawiera spis wierzycieli oraz aktualny wykaz posiadanego majątku, potwierdzone stosowną dokumentacją. W wyznaczonych miejscach należy zamieścić uzasadnienia, ważne dla rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Wniosek o upadłość konsumencką można wypełnić samodzielnie, lecz wówczas istnieje duże ryzyko popełnienia błędu. Można również skorzystać z pomocy prawnej. W naszej Kancelarii zatrudniamy prawników, wyspecjalizowanych w przygotowywaniu wniosków różnego typu. Wiemy, jak powinien wyglądać wniosek, który przekona Sąd do umorzenia części lub, najlepiej, całości długów. Starannie wypełniony dokument jest niezbędny do rozpoczęcia procedury upadłościowej. Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie zawierał błędy lub zabraknie w nim odpowiedniej argumentacji, zostanie oddalony. Wówczas nie dojdzie do wyznaczenia syndyka ani opracowania planu, według którego miałaby się odbyć spłata części zadłużenia.

Przygotujemy dla Ciebie wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość osoby fizycznej ma za zadanie wykazać, że dłużnik nie dopuścił się nadmiernego niedbalstwa, a problemy, z jakimi się zmaga, stanowią wynik niezamierzonych działań. Dokument ten należy odpowiednio zatytułować, a następnie wypełnić. Niezbędne okazuje się wypunktowanie swoich długów oraz rzeczowe uzasadnienie powodu, dla którego zamierza się ogłosić upadłość konsumencką. Jak wynika z naszego doświadczenia, to właśnie uzasadnienie okazuje się dla Klientów najtrudniejszym do napisania. Jedno zdanie może bowiem nie wystarczyć. Upadłość konsumencka jest poważną procedurą i chociaż istnieje wzór, według którego można wypełnić wniosek, każda sprawa jest inna i wymaga dogłębnej analizy. Sąd powinien otrzymać jasny obraz sytuacji zawierający argumenty, mające potwierdzenie w dokumentach. Opis dochodów, koszty zaciągniętych długów i podjęte próby wyjścia z zadłużenia to zaledwie przykłady informacji, jakie należy uwzględnić we wniosku. Jeżeli rzetelnie omówimy przyczyny niewypłacalności oraz dostarczymy dokumenty potwierdzające, że podane argumenty są uzasadnione, możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez Sąd. Jeśli jednak wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie wypełniony niepoprawnie lub zabraknie na nim podpisu czy wyszczególnienia dokumentów dołączonych do pisma, trzeba będzie przygotować go od nowa. Dlatego każdy, kto ma możliwość zgłoszenia się do Kancelarii prowadzącej sprawy o upadłość konsumencką, powinien powierzyć wypełnienie wniosku prawnikowi. W przeciwnym wypadku łatwo o popełnienie błędu, który pozbawi dłużnika szansy na szybkie zażegnanie problemów finansowych, a tym samym przybliży go do bankructwa.

bottom of page